What's new

Search results

  1. M

    From Fansipan with love :)

    Topic bên kia đóng rồi nên bạn Milk lập topic mới này để anh em đoàn thích đủ thứ vào đây ghi lại những hồi ức đáng nhớ và chém gió nhé! Đặt cục gạch ở đây đã, mình sẽ có bài cảm nghĩ sau :D
  2. M

    (lại) Phanxipang 30/4/2010

    Tình hình là 30/4 này Phan có lẽ ngập người mất. Nhưng không đi vào dịp này thì cũng chẳng biết đi vào dịp nào. mình có vẻ chậm chân so với các đoàn nên mãi hôm nay mới lên đây hô hào, coi như vé vớt cho những ai còn muốn đi.:D(đáng nhẽ phải hô hào sớm hơn nhưng do vừa làm chuyến Tây Nguyên về...
Back
Top