What's new

Search results

  1. P

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Ai có nhu cầu xin visa Schengen ở Saigon thì lập team đi xin chung đi. Tui cũng đang muốn wa Châu Âu chơi 1 chuyến
  2. P

    [Chưa chốt đoàn] UK (London - Oxford - ... - Edinburgh) tháng 8/2019

    Khả năng xin visa UK theo nhóm có cao hơn solo ko bạn? Mình gom chung lại xin visa đi
Back
Top