What's new

Search results

  1. K

    [Hỏi đáp] Đi bộ từ Sài Gòn - Lạng Sơn

    Tình hình sắp tới mình sẽ đi 1 chuyến từ Sài Gòn ra tới Lạng Sơn. Chuyến đi lớn của cuộc đời nên cũng lo lắng vài chuyện. nhưng thực sự háo hức từ lâu rồi. Đi 1 mình thôi, nên mong các anh em nào trong group có kinh nghiệm muốn chia sẻ hay mong muốn cùng nhau đi chung 1 quãng đường nào đó thì...
Back
Top