What's new

Search results

  1. T

    [Chia sẻ] Đi bộ đường dài ở Đà Nẵng: núi Phước Tường, núi Cẩm Khê và những ngọn núi khác?

    Xin chào: Tôi là người nước ngoài sống tại Đà Nẵng. Tôi thích đi bộ và đi bộ đường dài. Tôi đã tham gia các chuyến đi bộ đường dài ở nhiều nơi ở Việt Nam. Mỗi ngày tôi đều nhìn ra cửa sổ trong căn hộ của mình và thấy những ngọn núi đẹp gần Đà Nẵng, như núi Phước Tường, núi Cẩm Khê và những ngọn...
Back
Top