What's new

Search results

  1. TrangNguyenVinh

    [Đã chốt đoàn] Rủ rê đi Mỹ tháng 11.2023, có lượn qua Mexico city

    Bạn chứng minh công việc có thể qua hợp đồng mua bán; sao kê giao dịch với khách hàng ấy bạn. Mỹ thì quan trọng cách bạn giải trình trong đơn DS160 về công việc của bạn cho họ hiểu. Mà mình thấy bạn từng đi du học Mỹ, nếu về đúng hạn thì có thể nộp visa du lịch bình thường ấy bạn.
  2. TrangNguyenVinh

    Visa Du lịch Canada

    Mọi người ơi, mình dự định làm visa Canada nhưng mình đang lăn tăn về công việc. Hiện mình có góp vốn mở shop chung với một người bạn thân. Nhưng trên giấy đkkd thì bạn mình là người đứng tên, vì mở shop ở nhà của bạn mình. Nhưng công việc shop quần áo chủ yếu là mình quản, giao dịch cũng bằng...
Back
Top