What's new

Search results

  1. nghia_lin_con

    Trekking Tây Yên Tử - Đất Phật Thương Nhớ.

    Đầu xuân năm mới, họ hàng nhà Lang Thang tổ chức chuyến đi Tây Yên Tử, hướng về đất Phật với lòng thành kính cũng như khai xuân cung đường cho những chuyến đi trong năm mới 2013 của nhà Lang Thang. Trước chuyến đi một ngày, nhân sự của đoàn vẫn còn lung tung cả lên, chưa chốt được gì cả. Nhưng...
Back
Top