What's new

Search results

 1. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi tắm suối DINH cách sài gòn 60km

  @@ Leo Núi Dinh cắm trại ngay suối 29-30/7 @@ Hiện tại đã có 5 người 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 29/7/2023): 15h tập trung ở cây xăng Hải Hà Đồng nai( khi vừa qua phà cát lái ) cbi di chuyển. Ai đi oto thì chạy đến chân núi luôn...
 2. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi tắm suối cách HCM 50km

  ## # Leo núi tháng 7 ### Leo núi THỊ VẢI tắm suối ở Bà Rịa 2N1D cách HCM 50km 22- 23/ 7/ 2023 Hiện đã có 5 người Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Thứ 7 ( 22/7/2023): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải...
 3. T

  [Đã đi] Tìm Thêm người đi Núi Dinh

  Cuối tuần này ai đi NÚI DINH tắm suối hog? Hiện tại đã có 8 bạn ⏰ Thời gian: 1-2/ 7 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 1/7/2023): 15h tập trung ở cây xăng Hải Hà Đồng nai( khi vừa qua phà cát lái ) cbi di chuyển. Ai đi oto thì chạy...
 4. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi Dinh cách HCM 60km

  @@@ Leo Núi Dinh @@@ 10-11/6 Hiện tại đã có 5 người 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 10/6/2023): 13h tập trung ở cây xăng Hải Hà Đồng nai( khi vừa qua phà cát lái ) cbi di chuyển. Ai đi oto thì chạy đến chân núi luôn 15h...
 5. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi tắm suối ở bà rịa cách SG chỉ 50km

  Lịch leo núi tháng 5 đã trở lại ### Leo núi Thị Vải tắm suối ở Bà Rịa 2N1D cách HCM 50km ### 20- 21/ 5/ 2023 Hiện đã có 7 người ( tuyển tầm 8 người nữa) Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 (...
 6. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi Thị Vải tắm suối ở Bà Rịa 2N1D cách HCM 50km

  29 thi Hên xui thôi bạn. Ngày 30 về thì ko kẹt đâu
 7. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi Thị Vải tắm suối ở Bà Rịa 2N1D cách HCM 50km

  LỄ QUỐC KHÁNH LÀM Gì? ### Leo núi Thị Vải tắm suối ở Bà Rịa 2N1D cách HCM 50km ### 29-30 / 4/ 2023 Hiện đã có 5 người Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 29/4/2023): 13h tập trung tại Cây Xăng...
 8. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi tắm suối cách HCM 50km

  ### Leo núi Thị Vải tắm suối ở Bà Rịa cách HCM 50km ### 8 -9 / 4/ 2023 Hiện đã có 6 thành viên Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 8/4/2023): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải Hà khi vừa qua phà cát...
 9. T

  [Chưa chốt đoàn] Đi chùa trên núi đón xuân

  ### Leo núi trong khí trời mát mẻ mùa xuân ### 4-5/3/ 2023 Núi Thị Vải - Bà Rịa Vũng Tàu ( cách sg chỉ tầm 50km) Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 4/3/2023): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải Hà khi...
 10. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi Thi Vải - Bà Rịa vũng tàu

  ### Tìm thêm thành viên ### Leo núi 17-18/12 Leo núi Thị Vải - Bà Rịa Vũng Tàu ( cách sg chỉ tầm 50km) Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 17/12/2022): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải Hà khi vừa...
 11. T

  [Hết hạn] Tìm thêm thành viên leo núi thị vải- Bà Rịa Vũng Tàu

  Đi r. Mà còn lịch 20/11 đó. B đi chứ
 12. T

  [Hết hạn] Tìm thêm thành viên leo núi thị vải- Bà Rịa Vũng Tàu

  ## Tìm thêm thành viên ## ĂN CHAY ĂN CHAY Leo núi Thị Vải - Bà Rịa Vũng Tàu ( cách sg chỉ tầm 60km) Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ- vui vẻ ⏰ Thời gian: 5>6/11/2022 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 5/11/2022): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải...
 13. T

  [Chưa chốt đoàn] Leo núi Thị Vải Bà rịa vũng tàu Ăn chay

  ### Đợt leo núi cuối năm Nhâm Dần ### ĂN CHAY 14-15/1 Núi Thị Vải - Bà Rịa Vũng Tàu ( cách sg chỉ tầm 50km) Tiêu chí: Sức khoẻ - mát mẻ - vui vẻ 🅿️ Địa điểm: Phú mỹ - BRVT 🛵, Phương tiện: xe máy hoặc oto ⛰️ Lịch trình: - Ngày 1 ( 14/01/2023): 13h tập trung tại Cây Xăng Hải Hà...
Back
Top