What's new

Search results

  1. P

    [Chia sẻ] Leo dây vượt thác tại Đà Lạt

    Cái này các bạn đã thử chưa, trò chơi Hot nhất của Đà lạt dành cho khách ngoại quốc, nhưng không phải là người Việt Nam chơi không được đâu nhé. https://www.youtube.com/watch?v=VbJ6XIpM8uc&t=1s Cái này đăng kí qua bên Dalat Adventure Tours: Web: http://adventuredalat.com/ khi nào lên Đà lạt thì...
Back
Top