What's new

Search results

  1. S

    Visa du lịch Mỹ

    Mình không biết nữa, nhưng mình thấy lý do người phỏng vấn dễ không phải, vì cùng 1 người phỏng vấn đó mà trước mình có 2 người bị rớt, trong đó có 1 em xin đi học, em đó còn tức quá đứng cãi nhau với tụi nó luôn.Mình ok.Lý do đi nhiều cũng không phải(vì trước đây chưa từng đi châu âu, nhật hay...
  2. S

    Visa du lịch Mỹ

    Chà , mọi người đi công tác mà có vẻ nhiêu khê nhỉ Em đi Mỹ cuối năm ngoái, không phải đi công tác mà đi du lịch, trẻ thì còn rất trẻ, không chồng con gì hết.Giấy tờ ngoài hộ chiếu của em chỉ có sao kê tài khoản(không thèm xem),hợp đồng lao động(không thèm xem) và 1 cái thư của công ty cho đi...
Back
Top