What's new

Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Nam Mỹ / 30 ngày / tổng 125 triệu: PERU - BOLIVIA - CHILE

    Chuyến đi tuyệt vời và đầy ắp kỷ niệm @sky3214. Cám ơn bạn vì đã chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm hết sức chi tiết cho mọi người tham khảo. Hy vọng khi dịch bệnh ổn định, có thể thực hiện dc 1 hành trình Nam Mỹ tương tự bạn.
Back
Top