What's new

Search results

  1. S

    [Cung TM] Chứa Chan – đường Am – những cái mông thê thảm 14 - 15/4

    Hi anh Sâu, bạn em mới để ý thấy gần Hàng xanh có 2 cây xăng lận. 1 ở đường Bạch Đằng, 1 ở Điện Biên Phủ. Mình tụ tập ở cây nào vậy anh? @phi: Bạn Phi có đi được ko nhẩy, lâu ngày ko gặp.
  2. S

    [Cung TM] Chứa Chan – đường Am – những cái mông thê thảm 14 - 15/4

    Cho em đăng ký 2 cục gạch với anh Sâu nhé. saonhoht3 /0983739052 / Q.Tân Bình/ ôm - ko lều - có võng. mydung/ Q.Bình Thạnh/ ôm - ko lều - có võng.
Back
Top