What's new

Search results

  1. D

    [Chia sẻ] Sống chậm ở Nam Cát Tiên

    Muốn đi Nam Cát Tiên từ lúc mới thi đh xong, nhưng tới mãi gần 7,8 năm sau mới quyết định đi. Mình thấy trên mạng có nhiều bài viết về Nam Cát Tiên nhưng ít bài chỉ chi tiết, lúc mình đến Nam Cát Tiên mặc dù đã đọc nhiều bài viết nhưng mình vẫn có nhiều cái bỡ ngỡ. Dạo này áp lực quá nên mình...
  2. D

    [Chia sẻ] Putaleng - Đến và đi như một cơn gió

    Theo dự định của ông anh, mỗi năm sẽ leo 1 đỉnh núi cho có không khí tuổi trẻ. Năm ngoái team của bọn mình đã leo Bạch Mộc, năm trước nữa thì ổng đã leo Phanxifan, cho nên năm nay ổng cũng đua đòi leo Putaleng cho đúng kế hoạch, để mà năm sau nữa có lấy vợ thì cũng không tiếc đời trai trẻ . Vấn...
Back
Top