What's new

Search results

  1. D

    Kinh nghiệm đặt vé Vietjet Air giá rẻ 10.000 VNĐ 10-11 & 13/10/2012 (Test thành công)

    Re: Kinh nghiệm đặt vé Vietjet Air giá rẻ 10.000 VNĐ 10-11 & 13/10/2012 (Test thành c Thời gian khuyến mãi tiếp theo: Từ 21:00 đến 23:59 Ngày 10,11 và 13/10/2012 Ngày 07,08 và 09/11/2012 Ngày 05,06 và 07/12/2012 Thông tin chi tiết: xem ở đây.
  2. D

    Kinh nghiệm đặt vé Vietjet Air giá rẻ 10.000 VNĐ 10-11 & 13/10/2012 (Test thành công)

    Kinh nghiệm đặt vé Vietjet Air giá rẻ 10.000 VNĐ 10-11 & 13/10/2012 (Test thành công) Thành quả: 4 cặp vé khứ hồi HCM - HN và HN - HCM + Ngày 10/10: thời gian 14 phút vì chưa có kinh nghiêm (9:00PM - 9:14PM) + Ngày 11/10: thời gian 07 phút vì đã thực tập vài lần trước giờ G (9:00Pm -...
Back
Top