What's new

Search results

  1. H

    Rủ rê đi Lào: 23->27/9

    Mình có 1 số bạn bên Lào đang mời sang chơi nhưng đi 1 mình hơi buồn. Có bạn nào muốn đi cùng mình không? Khởi hành tối 23-9 về sáng 28/9 Hà Nội-Vientaine-Luangprabang-Xiangkhoang (Cánh đồng chum)-Hà Nội Mình đã làm lịch trình rùi. Mình là girl nên muốn tìm bạn đồng hành là girl :) Chi phí...
Back
Top