What's new

Search results

  1. B

    [Xin tư vấn]_ Du lịch Bụi Phượt_ 14 tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung

    [Xin tư vấn]_ Du lịch Bụi Phượt_ 14 tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung Gửi các anh/chị trên diễn đàn, Em hiện có thời gian và sức khỏe. Thiếu Kinh nghiệm cũng như trải nghiệm. Cần sự tư vấn và hỗ trợ của các anh/chị. ----> 1/ Em muốn tìm kiếm sự hỗ trợ về kinh nghiệm đường đi và các điểm...
  2. B

    [Hỏi đáp] Du lịch bụi_ 14 tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên

    Em mới thất nghiệp và hiện cảm thấy là thời điểm thích hợp cho 1 chuyến đi dài ngày. Do kinh phí ko cho phép nên em muốn xin các anh chị tư vấn thêm giúp em: - Nên đi theo tuyến đường ntn - Lựa chọn các điểm đến ntn - Các cách tiết giảm chi phí hợp lý và tránh rủi ro trong chuyến đi như nắng...
Back
Top