What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Hành trình Việt Nam xanh

    xin chào các bác, mình thì cũng chả phải gạo cội gì của làng phượt chấm cơm, nhưng cũng là người thích bay nhảy nên lần này tính bay nhảy chút chút. Tầm từ 10-18 tháng 6 mình sẽ bắt đầu hành trình xuyên Việt từ HCM/SG tới đỉnh đầu của tổ quốc. Phương tiện của mình nó được cái không tốn nhiên...
Back
Top