What's new

Search results

  1. P

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    ài, theo em nghĩ ad đã vào đính chính rồi, chúng ta nên bỏ qua và trở lại vấn đề chính.
  2. P

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    mình thì không thành thạo về phượt nhưng dẫu sao cũng đã ở nước ngoài 1 năm, mình k hiểu với cách đối nhân xử thế như mấy hôm nay HC thể hiện thì sao HC lại có thể đi được 25 nước thế nhỉ??
Back
Top