What's new

Search results

  1. POTUS

    [Tổng hợp] Cùng bàn luận về xích quấn lốp đi đường bùn lầy.

    Sáng nay em mới đặt trên mặt đường có băng tuyết trơn trượt, bị dập mông mấy lần. Em hỏi là mấy cái bọc lốp này, các bác đã đi trên mặt đường phủ băng tuyết chưa, có hiệu quả không ạ
Back
Top