What's new

Search results

  1. Binyeu

    Thụy Sĩ, mời gọi

    Chẳng biết up vào đâu nên xin nhờ topic của anh Medela chút Có anh/chị/bạn nào chuẩn bị đi Thuỵ Sĩ thời gian từ 1/11-20/11 ko nhỉ? Mình còn dư 2 cái half fare card còn hạn trong thời gian này muốn tặng lại. Có half fare card đi lại trong Thuỵ Sĩ sẽ giúp các bạn giảm 50% các loại vé tàu/cable...
Back
Top