What's new

Search results

  1. loakenden

    Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời

    Điên rồ nhất tính đến thời điểm này là bị lên cơn điên giữa đường =)) Thề luôn!
  2. loakenden

    Bạn đồng hành - anh là ai?

    Có ai... làm bạn đồng hành cùng một người... chưa từng gặp bao giờ không nhỉ? Bạn đồng hành đầu tiên của chuyến phượt xa nhất (Tây Bắc), dài ngày nhất (7 ngày) của em là thế đấy...
Back
Top