What's new

Search results

  1. kyozin

    Kết nối những tâm hồn cô quạnh!

    Tittle mang tính chất "câu viu" nhưng thật sự trên những nẻo đường cùng nhau đi qua, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, cùng nhau tận hưỡng những giây phút tuyệt vời, cùng nhau khám phá những giá trị mới, chúng tôi đã thật sự cám thấy gắn kết với nhau. Mong tạo topic cho những nhà khác cùng chia...
Back
Top