What's new

Search results

  1. onelove

    [Chia sẻ] 7 ngày Côn Đảo- chuyến độc hành đầu tiên của cô gái.

    Đó là chuyến đi cuối tháng 10, về lại Sài Gòn cũng được nửa tháng rồi mà tâm hồn vẫn phía bên kia biển cả. Ngồi lục lại mấy tấm hình, cảm giác vẫn nhớ được từng khắc, từng giây, nhớ cái lúc hú hét trên vánh núi, nhớ cái lúc dắt bộ mấy cây số, nhớ cả những con người đáng mến mà có lẽ hiếm nơi ta...
Back
Top