What's new

Search results

  1. socola_chip

    [Chia sẻ] Hai tuần ở Vân Nam

    Vân Nam gần xịt Việt Nam mà, em cứ để dành mãi định bụng để bao giờ về hẳn Việt Nam sẽ đi từ Hà Nội đỡ được ối tiền vé máy bay. Định mãi, định mãi cuối cùng chả nhịn được, thế là lịch trình của em thế này Ngày 1 : Bắc Kinh bay Thành Đô - Thành Đô bay Lệ Giang Ngày 2 : loanh quanh đi bộ trong...
Back
Top