1000chanam

  1. chipchina

    Tổng kết chương trình 1000 CHĂN ẤM CHO VÙNG CAO 2016

    Mùa đông 2016 đã qua đi 1000 Chăn ấm cho vùng cao lại thêm một tuổi Năm đầu tiên trong những chặng đường không mệt mỏi của những người cõng chăn lên núi, chúng tôi vui mừng chia sẻ cùng nhau niềm vui lần đầu tiên đạt mốc 1000 chiếc chăn ấm được trao đi. Cái mốc 1000 đặt ra từ những ngày đầu...