What's new

autocar

  1. ovuong

    [Chia sẻ] Non sông liền một dải - Thách thức giới hạn (Xe máy Cà Mau - Hà Giang)

    Non sông liền một dải - Thách thức giới hạn (Xe máy Cà Mau - Hà Giang) Mọi việc bắt đầu từ năm 1910, khi Basil H.Davies – một trong những cây viết xuất sắc nhất của Autocar - tham gia thử nghiệm xe hơi 6 ngày tại Scotland với vai trò “trọng tài”, ông đã sử dụng chiếc Model T Ford đi mượn. Quá...
Back
Top