What's new

balo

  1. stephen376

    [Cần bán] Balo Tacticle 5.11 Rush 2.0 V2 - Hàng chính hãng

    Mình cần pass lại Balo Tacticle 5.11 Rush 2.0 V2 - Hàng chính hãng, mới mua 2 ngày, do không hợp với nhu cầu SDT: 039.345.0099 tên AN, Q3, HCM
  2. B

    Lan man về “đi chơi”-du lịch khám phá.

    Có lẽ tôi phải cảm ơn lần đi xe hàng nghìn km dọc bờ biển Atlantic cùng thầy hướng dẫn và bạn học cùng đến bờ Đông Canada , nơi có bờ biển Đại Tây Dương giữa tháng 6 trời mùa hè mà nhúng chân xuống biển thấy lạnh ngắt, được nhìn thấy vịnh Fundy, nơi có thuỷ triều cao nhất thế giới, đến đồi nam...
Top