What's new

biển đảo

  1. hoangmaiquangvin

    [Chia sẻ] Một vòng các hòn thuộc quần đảo Bà Lụa - Vịnh Hạ Long của miền Nam

    Một vòng các hòn thuộc quần đảo Bà Lụa - Vịnh Hạ Long của miền Nam Chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch bụi quanh một số hòn gần bờ thuộc quần đảo Bà Lụa, tỉnh Kiên Giang. Điểm khởi hành là từ Long Xuyên, như vậy chúng tôi sẽ chạy xuyên qua vùng đất ngập lũ Tri Tôn - An Giang. Khởi hành...
  2. namy2k

    [Chia sẻ] Về vùng biển Kiên Giang thăm quần đảo Bà Lụa, 1 tour 3 ngày 2 đêm

    Vừa rồi mình có lên kế hoạch tham quan khu quần đảo Bà Lụa, cụ thể là Ba Hòn Đầm (Hòn Đầm LỚn, Hòn Đầm Giếng và Hòn Đầm Dương) và đã thự hiện xong chuyến đi. Nay xin viết lại bài cho mọi người tham khảo về chuyến đi . Mặc dù có nhiều thay đổi so với dự kiến nhưng nhìn chung chuyến đi đầy thú vị...
Top