bình liêu

  1. funteo

    Tuyển xế - ôm 2,5 ngày Cung đường Bình Liêu ngắm mốc.

    [Đã Đi] Tuyển xế - ôm 2,5 ngày Cung đường Bình Liêu ngắm mốc. Hi all. Đoàn mình hiện có 2 xe. Xuất phát: chiều thứ 6 ngày 2/10/2015 - tối chủ nhật. Lịch trình: N0: Hà Nội - Lục Bình - Lạng Sơn, ngủ Lục Bình. N1: Ck Chi Ma - Bản Chắt - Bắc Xa - trek mốc 1305 (tùy thời gian nếu ko lạc dg) ngủ...
  2. Bụi Đường

    Chinh Phục Vùng Đông Bắc: MÓng cái –Trà Cổ - Vĩnh Thực – Bình Liêu (29/4-3/5)

    Chinh Phục Vùng Đông Bắc: MÓng cái –Trà Cổ - Vĩnh Thực – Bình Liêu (29/4-3/5) Đã Tuyển Đủ Thank All Chinh Phục Vùng Đông Bắc: MÓng cái –Trà Cổ - Vĩnh Thực – Bình Liêu Ngày 1: (29/4) 17h: Tập trung ở hồ Linh Đàm đối diện chợ Đại Từ. 17h.15 xuất phát. HN ->Hải Dương->Phú thái rẽ trái, tới Hoàng...