What's new

binhdinh

  1. L

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn phượt đi Bình Định Phú Yên dịp lễ 30/4

    Chán Sài Gòn, muốn đi đâu đó dịp 30/4, và quyết định ra Bình Định Phú Yên dịp này. Tìm bạn đồng hành đi phượt xe máy từ Bình Định ( bắt đầu từ 30/4) hoặc Phú Yên ( bắt đầu từ 1/5 hoặc 2/5). Dự định thuê xe máy đi chơi ở Bình Định 1-2 ngày, sau đó sẽ bắt xe ra Phú Yên và thuê xe đi chơi tiếp...
Top