What's new

botanic garden

  1. P

    Sing, Mã - "Cưỡi ngựa xem hoa" vẫn thấy hoa rất đẹp!... (6/2013)

    Sing, Mã - "Cưỡi ngựa xem hoa" vẫn thấy hoa rất đẹp!... (6/2013) Trước đây tôi chỉ biết đến Singapore, Malaysia qua tấm bản đồ thế giới..., sau này được biết thêm 2 đội tuyển bóng đá nam của 2 nước này cũng thuộc loại mạnh trong khu vực Đông Nam Á... Chuyến đi tour 7 ngày 6 đêm tham...
Top