chứa chan

  1. LuckyGuy

    Đỉnh Chứa Chan ^^

    Mình đi cũng lâu rồi, hôm 1-2/5 vừa rồi vì một số chuyện cần suy nghĩ. Cứ muốn suy nghĩ là vác ba lô lên rừng xuống biển thôi. Bạn nào từng thử leo trong đêm không nhỉ? Đêm vượn hú với ve kêu sợ gần chết Từ TP.HCM đến Chứa Chan, Xuân Lộc Đồng Nai khoảng 120km. Có hai đường để leo lên đỉnh núi...
  2. L

    NCG Lầu 31: Chứa Chan - Night Trekking Trip ! 22/12-23/12

    Chào cả nhà NC, Sau khi được Mama tổng quản cấp cho miếng đất, nên mình Linh Phan quyết định dùng miếng đất này đem lên Núi Chứa Chan xây một túp lều nho nhỏ... Kế hoạch cụ thể & chi tiết như sau: - Thời gian : tối thứ 7 ngày 22/12 và Chủ nhật ngày 32/12 - 16:00 ngày 22/12 tập trung tại cây...
Top