What's new

chọi trâu

  1. M

    Chọi trâu Hải Lựu ( Vĩnh Phúc) 7/3/2015

    Tình hình là đợt này nhiều lễ hội quá, tuần trước nhóm em vừa đi xem rước pháo ở Đồng Kỵ, tuần tới định làm chuyến nữa về Vĩnh Phúc xem chọi trâu, tiện thể mua tí thịt trâu chọi về ăn cho sướng nữa ạ :)) Bác nào có nhã hứng đi cùng nhóm em cho vui, chọi trâu vào thứ 7 tuần này ngày 7/3, lịch...
Top