chiêu lầu thi

  1. CaoSon

    [Chia sẻ] Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì) - Chốn Bồng Lai Tiên Cảnh

    Thông qua vài thông tin ít ỏi và một số hình ảnh siêu đẹp của một người em quen làm du lịch ở Hà Giang về Chiêu Lầu Thi, mình mày mò tìm hiểu thông tin và cách đi lại khám phá địa danh này. Hành trình từ Sài Gòn đi Chiêu Lầu Thi qua nhiều chặng, bắt đầu bay từ SG ra Nội Bài Hà Nội, sau đó là xe...
  2. ngaymualanh

    Chiêu Lầu Thi - trên những tầng mây

    Lần đầu tiên nghe cái tên Chiêu Lầu Thi tôi đã tự nhủ nhất định mình sẽ tới đây. Và tôi có một niềm tin duy ý chí rằng, những nơi nào mình muốn đi, rồi mình sẽ đi được. Thế nên tôi đương nhiên sẽ đặt Chiêu Lầu Thi chễm chệ vào lịch trình dài của mình ngay những ngày đầu tiên như một sự thách...