What's new

chu hong dang

  1. favourite

    Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

    Lời cảm ơn của gia đình anh Chu Hồng Đăng Kính thưa anh em bạn hữu! Kính thưa bạn bè gần xa và bà con cô bác! Kính thưa các bạn đồng hành với HỒNG ĐĂNG! Kính thưa các bạn đam mê xê dịch quen hoặc chưa quen! Kính thưa các bạn bè ở các trang mạng xã hội! Thật là vinh dự và an ủi lớn lao cho gia...
Top