What's new

đồ chơi xe đạp

  1. timan

    [Chia sẻ] chia sẻ phần mềm bản đồ số careland cho các bạn đi phượt Trung Quốc

    chia sẻ phần mềm bản đồ số careland cho các bạn đi phượt Trung Quốc Tết 2014 vừa rồi mình đi phượt bằng ô tô đi núi Hoàng Sơn - An Huy, núi Lộc Sơn, núi Tam Thanh, núi Long Hổ - Giang Tây và khá nhiều nơi tại Chiết Giang Trung Quốc. Mình có mua một bản đồ giấy các tuyến đường Trung Quốc nhưng...
  2. timan

    [Chia sẻ] xe đạp ra đời như thế nào?

    Xe đạp ra đời tại Âu châu, vào năm 1790 Bá tước Comte de Sivrac đã lắp hai bánh xe lên một con ngựa gỗ, người cưỡi ngựa gỗ dùng chân đẩy giúp ngựa tiến về phía trước nên được gọi là ngựa gỗ có bánh xe. mình minh họa ngựa gỗ, khởi thủy của xe đạp hai bánh ngày nay Cho tới năm 1816 Nam tước...
Top