What's new

đại lý

  1. N

    Tìm bạn đồng hành Đại Lý-Lệ Giang-Shangrila 17-25/9/2016 (Tgian có thể đổi)

    Tìm bạn đồng hành Đại Lý-Lệ Giang-Shangrila 17-25/9/2016 (Tgian có thể đổi) Mình đã có ý định đi cung này từ lâu nhưng chưa xếp được thời gian hợp lý. Nghe nói đến Lệ Giang đẹp nhất là vào mùa thu nên mùa thu năm nay quyết định lên đường. Còn đến Đại Lý vì mê phim Thiên Long Bát Bộ, muốn đến...
  2. tranttlinh

    29/10-7/11 - Lijiang, Lugu, Shangrila, Dali, 1 hành trình, 4 điểm đến

    29/10-7/11 - Lijiang, Lugu, Shangrila, 1 hành trình, 3 điểm đến Xin chào mọi người, hiện nay nhóm mình gồm 2 chị em, 1 người từ Hải Phòng, 1 người từ SG. Lên đây rủ rê mọi người cùng đi ^^ và xin ý kiến cũng như hướng dẫn của những anh chị em đã đi rồi. ========= LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN Ngày...
Top