dalat travel

  1. Chinh Pham

    [Chia sẻ] Đà Lạt - hồi ức một năm về trước

    Cũng đã từ rất lâu không lên diễn đàn. Một phần vì công việc, một phần vì tự cảm nhận bản thân đã già cho việc đi lại di chuyển trên mấy con ngựa sắt. Nhưng mà cái bản tính đi hoang thì vẫn chưa bỏ được. Chẳng qua vì công việc và trách nhiệm đè nén lại nên cất kỹ, lâu lâu có dịp lôi ra ngắm...
Top