What's new

đami

  1. T

    [Chia sẻ] Hành trình khám phá thiên đường (thác Mưa bay) cách SG 200km

    tổng lộ trình 400km,chi phí dự kiến 300k 3h sáng tập trung tại ngã tư Thủ Đức 4h sáng 1 xe bị lủng bánh ở đường Võ Nguyên Giáp (Đồng Nai) cả năm đem theo bơm k bị lủng,k ngờ k bữa đẹp trời k đem bơm thì bị -_- k có tiệm nào mở cửa và đoạn đường vắng người vì thế phải chở xe đó ra tới quốc lộ...
Top