What's new

dan toc thai

  1. C

    [Chia sẻ] Đường lên Son - Bá - Mười hay là những kí ức Cao Sơn

    Kì 1: Tớ là một đứa đi bụi thất thường. Có những chuyến đi được lên kế hoạch trước hàng tháng trời, và có những chuyến đi chỉ xảy ra sau một ngày, thậm chí là một đêm nông nổi. Con đường lên Son – Bá – Mười, nơi bản cao nhất của vùng núi Bá Thước, Thanh Hóa, đã xảy ra một cách cực kì ngẫu...
Back
Top