What's new

dịch vụ thuê xe

  1. giathuexe3mien

    [Toàn quốc] Bảng giá dịch vụ thuê xe đi Cà Mau

    Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Cà Mau Sài Gòn - Cà Mau (1 chiều) 3.050.000 Sài Gòn - Cà Mau (1 ngày) 3.436.000 Sài Gòn - Cà Mau (2 ngày) 4.236.000 Sài Gòn - Cà Mau (3 ngày) 5.036.000 Xe Sedan 4 chỗ Xe 7 chỗ Kia Sedona Nếu bạn có nhu cầu Thuê xe 7 chỗ đi Cà Mau quý khách có thể LH...
  2. giathuexe3mien

    [Thuê, mượn] Bảng Giá thuê xe 7 chỗ đi du lịch

    Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Vũng Tàu Sài Gòn - Vũng Tàu (1 chiều) 1.070.000 Sài Gòn - Vũng Tàu (2 chiều) (đi về liền) 1.192.000 Sài Gòn - Vũng Tàu (1 ngày) 1.660.000 Sài Gòn - Vũng Tàu (2 ngày) 2.460.000 Sài Gòn - Vũng Tàu (3 ngày) 3.260.000 Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đà...
Top