dive

  1. N

    Malaysia: Snokel in Mabul island_ Sabah

    Snokel in Mabul island http://vnbackpacker.blogspot.com/ Mabul Island (Pulau Mabul ) is a small island off the south-east coast of Sabah in Malaysian Borneo. It first became popular due to its proximity to Sipadan Island. Few years back, it has gained its recognition as one...
  2. M

    [Hết hạn] Lặn biển tại Đà nẵng 31/5

    Hi các bạn, Mình dự kiến đi lặn biển tại biển Đà Nẵng ngày 31/5 Đặt qua cty Cham island diving, mình sử dụng dịch vụ của họ vài lần, nói chung cũng OK, sử dụng hướng dẫn lặn người nước ngoài đi lặn cùng khách, về giá thì rẻ hơn rainbow một chút, (rainbow k tiếp tục làm ở Đà Nẵng từ năm ngoái...