What's new

dong thap. an giang

  1. T

    Tuyến xế tham gia chuyến Đồng Tháp, An Giang - Mùa nước nổi ngày 10/10 - 12/10

    Tuyến xế tham gia chuyến Đồng Tháp, An Giang - Mùa nước nổi ngày 10/10 - 12/10 Vào thời điểm này, các bạn sẽ chứng kiến được một miền Tây đặc trưng vào mùa nước nổi tại Đồng Tháp với đồng sen nở rộ, tại An Giang với đồng lúa bát ngát,với rừng tràm trà sư không nơi nào có, thưởng thắc ẩm thực...
Top