What's new

dương sóc

  1. KevinAuto

    Một vòng Quảng Tây - Hồ Nam (22/6-03/7/2012)

    Nối tiếp các chuyến đi Trung Quốc , năm nay đi chủ yếu 3 điểm Dương Sóc, Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Mời ace tham khảo sợ qua lịch trình . -Ngày 1 (23/6): Hà Nội-Quế Lâm +Sáng 4.30 xe thuê đến đón ở KS, 5.00 khởi hành lên cửa khẩu Hữu Nghị +8.00 đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh...
Top