What's new

geneve

  1. foot-print

    [Chia sẻ] Sony DSC-RX100 và Những đỉnh cao của văn minh nhân loại

    Nhân dịp Sony vừa cho ra mắt máy compact du lịch cao cấp nhất hiện nay. Em cùng Sony RX100 chia sẻ cùng các bác vài hình ảnh theo lộ trình ký sự hỏa xa từ tập 67 đến tập 72 qua các nước Ý, Thụy Sỉ và Pháp. [/url[/IMG]
Top