gia_khongdeu

  1. mechuotchit

    Chợ Chiều bán đắt : OCTL và Các Hòn Ở Nha Trang ( 31/8 - 3/9/2012 )

    Trải chiếu cho con gái nằm , Mẹ tựa vào tường và Ba thì thẳng băng trên ghế . Cả nhà ngủ thêm một giấc trên sân ga để đến giờ cho Chuột con đi học luôn . Đã về đến nhà , chúc Cái Chợ Chiều ngủ ngon =)) Hồi ức sẽ được cập nhật khi mọi người giải quyết xong công việc tồn đọng sau Lễ và ăn ngủ đủ...