gogo homestay

  1. N

    [Chia sẻ] Gogo homestay Đà Lạt 50K cho anh em phượt thủ

    Chào ae, tự thú là mình rất mê phượt, đi đâu đó dọc Việt Nam đều với mong muốn được mần quen, kết nối với ae và chia sẻ những câu chuyện về những nơi đã đặt chân/những nơi khát khao được đến. Do đó, mình và nhóm bạn làm lập Gogo homestay 50K để có cái cơ sở nhỏ nhỏ, mỗi ngày chăm chút nhà cửa...