What's new

hang tu lan

  1. Thaocao

    [Tổng hợp] KHÁM PHÁ HANG ĐỘNG QUẢNG BÌNH TỪ NHÀ…..

    Một ngày đầu tháng 8 vẫn rất đặc biệt như cách mà nó đã “vận hành” trong nhiều tháng qua. Cảm giá chồn chân, tù túng, muốn dịch chuyển được mình thay bằng ngồi viết ra những cảm nhận trong chuyến đi gần nhất vào dịp 30/4 vừa qua – Khám phá hang động Quảng Bình. Kỳ nghỉ 30/4, 1/5 hàng năm có lẽ...
  2. I

    [TEAM KHÁM PHÁ HANG TÚ LÀN ( từ 6.5 đến 9.5) , QUẢNG BÌNH TUYỂN MEM ĐỢT 2]

    [TEAM KHÁM PHÁ HANG TÚ LÀN ( từ 6.5 đến 9.5) , QUẢNG BÌNH TUYỂN MEM ĐỢT 2] Sau đợt hô hào đợt 1, Team khám phá Hang Tú Làn đã có 5 thành viên từ tứ phương. Người Bến Tre, Nha Trang, kẻ Bình Định, Sài Gòn. Đến anh chàng Malaysia cũng ham hố tham gia cùng đoàn mặc dù không biết bơi. Dự là còn...
Top