hg 20/10/2018 - 27/10/2

  1. Tuanbeo4488

    [Đã chốt đoàn] Tuyển 1 nam đi HG 20/10 - 27/10

    Mình ở HN, sắp tới có mấy người bạn từ SG ra đi Hà Giang, đoàn hiện đang có 2 nam, 3 nữ. Nhóm mình cần tìm thêm 1 nam nữa để chở 1 bạn nữ 90. Nhóm bạn SG 2 nữ, 1 nam sẽ ô tô lên tp. HG và thuê xe trên đó nên bạn nam nào ở SG thì sắp xếp bay cùng mọi người trong đó, còn HN thì có thể cùng mình và...