What's new

hội phượt quảng ninh

  1. ductrananh

    Hội Phượt Quảng Ninh

    Giả sử năm nay bạn 30 tuổi, thử tưởng tượng 30 năm nữa bạn sẽ thế nào! Một ông già lụ khụ, râu tóc bạc phơ và có 1 đàn cháu. Một ngày xấu trời, những đứa cháu hỏi bạn: " Ông ơi, Quảng Ninh quê ta có những gì hả ông?" Bạn sẽ trả lời thế nào? Có 2 phương án để bạn lựa chọn: Phương án 1: Cả đời...
Top