ipoh

  1. C

    [Chia sẻ] Malaya - Những ngày hè đỏ nắng (27/06 - 2/7/2018)

    Tình cờ lựa chọn Penang (Malaysia) làm điểm đến cho chuyến đi nghỉ dịp lễ 30.4.2017, người viết chưa từng nghĩ sẽ nhung nhớ và yêu thuơng Malaysia nhiều như thế, để rồi vừa trở về Việt Nam đã nung nấu ý định quay trở lại ngay... Malaysia. Cuối cùng, một ngày hạ chí 2018, người viết lại đặt...